FC CO., LTD.

Hỗ trợ kỹ thuật

Hướng dẫn cấu hình thuê bao SIP trên OpenScape Business

Hướng dẫn cấu hình thuê bao SIP trên OpenScape Business

Hướng dẫn cấu hình thuê bao SIP trên OpenScape Business qua giao diện web-base

View more

Hướng dẫn cấu hình thuê bao IP trên OpenScape Business

Hướng dẫn cấu hình thuê bao IP trên OpenScape Business

Hướng dẫn cấu hình thuê bao IP trên OpenScape Business qua giao diện web-base

View more

Thực hiện cuộc gọi Conference trên điện thoại IP

Thực hiện cuộc gọi Conference trên điện thoại IP

Thực hiện cuộc gọi Conference trên điện thoại IP

View more

Hướng dẫn cấu hình hiển thị list cuộc gọi trên OpenStage 15 HFA/SIP

Hướng dẫn cấu hình hiển thị list cuộc gọi trên OpenStage 15 HFA/SIP

Hướng dẫn cấu hình hiển thị list cuộc gọi trên OpenStage 15 HFA/SIP

View more

Cấu hình tổng đài OpenScape Business trong 10 phút

Cấu hình tổng đài OpenScape Business trong 10 phút

Cấu hình tổng đài OpenScape Business trong 10 phút bởi Unify

View more

Copyright © 2017 FC CO., LTD

Về Chúng Tôi | Tin tức | Tuyển dụng | Liên Hệ | Log in