FC CO., LTD.

Tổng đài Unify

Openscape Business X5

Openscape Business X5

Openscape Business X5 là dòng tổng đài trung bình dành cho các doanh nghiệp nhỏ, văn phòng đại diện hoặc các chi nhánh công ty. Hỗ trợ lên đến 68 thuê bao TDM và 500 thuê bao IP

OpenScape Business X8

OpenScape Business X8

OpenScape Business X8 là giải pháp tất cả trong một hiện tại và tương lai của truyền thông hợp nhất và cộng tác, đặc biệt phù hợp với các yêu cầu của các doanh nghiệp nhỏ và vừa với một hoặc nhiều địa điểm.

Openscape Business S

Openscape Business S

Tổng đài OpenScape Business S có thiết kế dạng Softswitch, hệ thống có khả năng mở rộng lên đến 1500 máy nhánh IP.

OpenScape 4000

OpenScape 4000

OpenScape 4000 là giải pháp truyền thông trên nền IP cho các doanh nghiệp với quy mô từ 300 tới 100,000 người sử dụng. Giải pháp cung cấp một dải rộng lớn các ứng dụng cho doanh nghiệp với độ tin cậy cao. Giải pháp kết hợp các điểm mạnh của việc kết nối mạng với sự đa dạng của các thiết bị đầu cuối, bao gồm các máy để bàn IP và TDM, các máy di động WLAN và DECT, softphone và UC clients

OpenScape Voice

OpenScape Voice

OpenScape Voice là hệ thống tổng đài thế hệ mới nhất của hãng Unify. Hệ thống này đáp ứng tiêu chuẩn của Carrier với độ tin cậy lên đến 99.999%. Hệ thống hỗ trợ từ 100 thuê bao cho đến 5000 thuê bao trên một hệ thống đơn và 100.000 thuê bao trên hệ thống Duplex. Hệ thống OpenScape Voice có thể triển khai trên nền tảng ảo hoá Vmware.

Copyright © 2017 FC CO., LTD

Về Chúng Tôi | Tin tức | Tuyển dụng | Liên Hệ | Log in