FC CO., LTD.
Giải pháp cho Bệnh viện
Giải pháp cho Bệnh viện

Giải pháp cho Bệnh viện

Unify cung cấp giải pháp đặc thù cho Bệnh viện cao cấp OpenScape Healthcare đáp ứng đầy đủ các nhu cầu tích hợp với hệ thống HIS và các ứng dụng đa phương tiện cho bệnh nhân.

Copyright © 2017 FC CO., LTD

Về Chúng Tôi | Tin tức | Tuyển dụng | Liên Hệ | Log in