FC CO., LTD.

OpenScape Voice

OpenScape Voice

OpenScape Voice

OpenScape Voice là hệ thống tổng đài thế hệ mới nhất của hãng Unify. Hệ thống này đáp ứng tiêu chuẩn của Carrier với độ tin cậy lên đến 99.999%. Hệ thống hỗ trợ từ 100 thuê bao cho đến 5000 thuê bao trên một hệ thống đơn và 100.000 thuê bao trên hệ thống Duplex. Hệ thống OpenScape Voice có thể triển khai trên nền tảng ảo hoá Vmware.

Copyright © 2017 FC CO., LTD

Về Chúng Tôi | Tin tức | Tuyển dụng | Liên Hệ | Log in