FC CO., LTD.

Contact Center

OpenScape Contact Center Enterprise

OpenScape Contact Center Enterprise

OpenScape Contact Center là giải pháp truyền thông đa phương tiện được thiết kế với kỹ thuật định tuyến thông minh dành cho các trung tâm tiếp xúc khách hàng với quy mô vừa và lớn tới 1500 giao dịch viên tại trung tâm.

Copyright © 2017 FC CO., LTD

Về Chúng Tôi | Tin tức | Tuyển dụng | Liên Hệ | Log in